Per Einarsson (KD). 
Gruppledare, regionråd och ordförande för Psykiatri-, habilitering-
och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne
Lars Lundberg (KD). 
Ordförande för Hässleholms sjukhusstyrelse & vice gruppledare för KD i Region Skåne
Magnus Lunderquist (KD). 
Ordförande för kulturnämnden i Region Skåne

You may also like

Back to Top